Chủ nhật, 07.10.2012 GMT+7

Nghiên cứu triển khai công nghệ chế tạo polyme tự phân hủy sinh học Polylactic Axit (PLA) từ phế liệu nông lâm nghiệp

Nhiệm vụ Nghị định thư hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam – Nhật Bản: "Nghiên cứu triển khai công nghệ chế tạo polyme tự phân hủy sinh học Polylactic Axit (PLA) từ phế liệu nông lâm nghiệp".

Chủ nhiệm đề tài

 GS.TS. Nguyễn Đức Nghĩa

Các thành viên thực hiện chính và thư ký khoa học

PGS.TS.Trần Đình Mấn, PGS.TS.Ngô Trịnh Tùng, TS. Hoàng Mai Hà, ThS. Nguyễn Quốc Việt, ThS. Đỗ Trung Sỹ, ThS. Bùi Thị Thanh Mai, CN. Nguyễn Đức Tuyển, CN. Hoàng Thị Thu Linh (Thư ký khoa học)

Thời gian thực hiện

4/2012 - 10/2014

Mục tiêu của đề tài

Xây dựng qui trình công nghệ chuyển hóa phế liệu nông nghiệp (rơm, rạ…) thành polymer phân hủy sinh học polylactic axit tại phòng thí nghiệm của Trung tâm phát triển Công nghệ cao - Viện Hàn lâm KHCNVN;

Hợp tác với phía Nhật Bản để hoàn thiện kỹ thuật chế tạo polylactic axit từ nguồn phế liệu nông nghiệp Việt Nam theo công nghệ của Nhật Bản;

Sử dụng polylactic axit chế tạo một số sản phẩm có khả năng tự phân hủy, sử dụng trong đời sống và trong các ngành kỹ thuật khác;

Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Nhật Bản;

Nâng cao trình độ chuyên môn và đào tạo cán bộ khoa học cho Việt Nam;

Phương thức khoán chi

 Khoán từng phần

Tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ

 3.200.000.000 đồng

Tình trạng đề tài

Đã nghiệm thu

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường dẫn của bản tin này: http://htd.ac.vn//.html&t=nghien-cuu-trien-khai-cong-nghe-che-tao-polyme-tu-phan-huy-sinh-hoc-polylactic-axit-pla-tu-phe-lieu-nong-lam-nghiep
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAOEmail: vinhquangvip@gmail.com