Thứ hai, 05.01.2015 GMT+7

Thư ngỏ


        Trong thời đại ngày nay, khoa học và công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, một nhân tố quyết định vị thế của mỗi quốc gia trên thế giới. Đối với Việt Nam, khoa học và công nghệ lại càng chiếm vị trí quan trọng. Thực hiện vai trò của khoa học và công nghệ, Trung tâm Phát triển công nghệ cao là cơ quan sự nghiệp do Chính phủ thành lập trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có nhiệm vụ quản lý, khai thác các Khu thử nghiệm công nghệ, Khu nghiên cứu và triển khai công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đồng thời tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ươm tạo, triển khai công nghệ cao và đào tạo kỹ thuật, công nghệ cao. Một nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm là hỗ trợ các nhiệm vụ khoa học công nghệ nhằm hoàn thiện công nghệ, qua đó hình thành các chương trình hợp tác, liên kết, sản xuất, dịch vụ, triển khai và chuyển giao công nghệ…

        Với tiềm lực hiện có, bao gồm nhiều nhà khoa học và công nghệ hàng đầu, cùng với cơ sở vật chất được nhà nước đầu tư: các Pilot, Xưởng thực nghiệm, thí nghiệm, Xưởng Cơ khí - Điện tử được trang bị hiện đại; Trung tâm đã và đang phát huy mạnh mẽ trong các lĩnh vực: Công nghệ vật liệu, công nghệ sinh học, công nghệ Y - Dược, công nghệ Hoá - Môi trường, chế tạo thiết bị…

        Có được sự khởi sắc trên, là nhờ sự nỗ lực và cố gắng vượt bậc của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm, đồng thời được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sự hợp tác chí tình của các đơn vị, tập thể. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sự hợp tác có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Trung tâm sẽ tiến tới những thành công mới trong hoạt động phát triển khoa học công nghệ được giao, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

TS. Nguyễn Văn Thao

Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ cao

Đường dẫn của bản tin này: http://htd.ac.vn//.html&t=thu-ngo
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAOEmail: vinhquangvip@gmail.com