Thứ sáu, 03.11.2017 GMT+7

Tuyển dụng 01 Tư vấn quốc gia về đánh giá các dự án trình diễn chiếu sáng LED quốc lộ và công viên sinh thái

Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang triển khai Dự án "Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung tại Việt Nam (Dự án LED)" (gọi tắt là Dự án) được tài trợ bởi Quỹ môi trường toàn cầu (GEF), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và đồng tài trợ bởi các cơ quan/đơn vị liên quan của Việt Nam.
Mục tiêu của Dự án là giảm thiểu lượng phát thải các khí nhà kính (GHG) thông qua chuyển đổi thị trường chiếu sáng hướng đến các sản phẩm chiếu sáng LED tại Việt Nam. Dự án sẽ được thực hiện trong thời gian 4 năm và dự kiến sẽ góp phần giảm lượng phát thải các khí GHG thông qua việc giảm phát điện từ các nhà máy chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. Lượng phát thải GHG giảm trực tiếp ước tính đạt 0,623 ktấn CO2. Lượng phát thải GHG trực tiếp sau dự án ước tính đạt 69,38 ktấn CO2. Lượng phát thải GHG gián tiếp tiềm năng ước tính đạt 5.154 ktấn cộng dồn trong vòng 10 năm từ khi Dự án kết thúc. 
Hiện nay, Dự án cần tuyển dụng  01 Tư vấn quốc gia về đánh giá các dự án trình diễn chiếu sáng LED quốc lộ và công viên sinh thái. 
 

Tên dự án

Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung tại Việt Nam

Tên chủ dự án

Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nguồn cấp vốn

Chương trình phát triển LHQ (UNDP)

Hình thức đấu thầu

Đấu thầu tuyển chọn tư vấn cá nhân

Tên gói thầu

Tư vấn quốc gia về đánh giá các dự án trình diễn chiếu sáng LED quốc lộ và công viên sinh thái.

 
Kính mời các cá nhân quan tâm gửi Thư quan tâm, Lý lịch khóa học (CV), Đề xuất tài chính về địa chỉ:
Văn phòng Ban Quản lý Dự án “Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam”.
Phòng 322, Tầng 3, Tòa nhà 2C, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
ĐT: (04) 3791 7814
E-mail: duanled@htd.vast.vn
Các hồ sơ dự tuyển cần được lập bằng cả hai ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt. Hồ sơ sẽ không được hoàn lại. 
Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 9 giờ 00, ngày 03 tháng 11 năm 2017 đến trước 9 giờ 00, ngày 24 tháng 11 năm 2017. Hạn chót nộp hồ sơ: 9h ngày 24 tháng 11 năm 2017

Các cá nhân quan tâm có thể tham khảo Điều khoản tham chiếu chi tiết (tại đây) và Hướng dẫn lập CV (tại đây).

 
 
Đường dẫn của bản tin này: http://htd.ac.vn//.html&t=tuyen-dung-01-tu-van-quoc-gia-ve-danh-gia-cac-du-an-trinh-dien-chieu-sang-led-quoc-lo-va-cong-vien-sinh-thai
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAOEmail: vinhquangvip@gmail.com